centered image

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Cerere de finanțare POCU/ 633/6/14| Cod MySMIS 131115| Axă prioritară 6 « Educație și competențe »

Proiectul are o valoare totală de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finanțare nerambursabilă – 2,254,696.30, contribuția proprie fiind de 118,693.22 lei.

Perioada de implementare este de 24 de luni.
Accesul tinerilor la viitor – ACTIV Stagii de practică pentru elevi
proiectul activ

Ateliere de lucru

1
  • Crearea unui sistem de informare coordonată în ambele sensuri, școală – mediu de afaceri, reprezintă unul dintre obiectivele proiectului prin care ne propunem armonizarea ofertei educaționale cu cerințele în continuă schimbare de pe piața muncii.
CITEȘTE MAI MULT
2

Progresul tehnologic și eforturile companiilor de a ramâne competitive și a răspunde cât mai bine rigorilor pieței de consum, generează în rândul acestora nevoia de forță de muncă înalt calificată și capabilă de adaptare continuă la noile tehnologii.

3

Atelierele de lucru au fost create cu scopul de a stabili metodologia de lucru și a planul de acțiune referitor la derularea activității rețelei și eficientizarea funcționării sistemului de informare coordonată, în relația operator economic – unitate de învatamant – elev – alți actori implicați în proces.

4

Numărul de ateliere de lucru: 7

5

Locații desfășurare: Mizil, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea

6

Participanți: reprezentanți ai unitățiilor de învățământ și ai mediului de afaceri din zonele de implementare

Participă la grupul de comunicare între membrii ACTIV!

Fii la curent cu cele mai noi informații!