centered image

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Cerere de finanțare POCU/ 633/6/14| Cod MySMIS 131115| Axă prioritară 6 « Educație și competențe »

Proiectul are o valoare totală de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finanțare nerambursabilă – 2,254,696.30, contribuția proprie fiind de 118,693.22 lei.

Perioada de implementare este de 24 de luni.
Accesul tinerilor la viitor – ACTIV Stagii de practică pentru elevi

Andreea Zaharia

Expert informare, recrutare, selecție și monitorizare GT

Absolventă al Facultatii de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București, dar si a unui master in Economia Mediului, cu o experiență de peste 7 ani în economie și 5 ani in domeniul formarii. În calitate de formator adaptează conținutul și materiale de formare adiționale, astfel încât să permit transmiterea cunoștiințelor de baza, conform tematicii de pregătire adaptate grupului tinta și asigură întocmirea documentației de formare conform reglementarilor ANC si metodologiei privind activitatea de formare aprobată în proiect.

Contact