centered image

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Cerere de finanțare POCU/ 633/6/14| Cod MySMIS 131115| Axă prioritară 6 « Educație și competențe »

Proiectul are o valoare totală de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finanțare nerambursabilă – 2,254,696.30, contribuția proprie fiind de 118,693.22 lei.

Perioada de implementare este de 24 de luni.
Accesul tinerilor la viitor – ACTIV Stagii de practică pentru elevi
Parteneri

Parteneriatele proiectului

Încă din faza de scriere a proiectului au fost realizate o serie de parteneriate cu licee/școli profesionale din împrejurimile orașelor Târgu-Jiu, Râmnicu Vâlcea, Mizil și Băbeni unde cei 3 parteneri de practică (Solicitant + 2 parteneri externi de practică) au sediile sociale/punctele de lucru la care se vor desfășura activitățile de practică.

Unele dintre aceste acorduri continuă PARTENERIATE DEJA EXISTENTE ÎNTRE solicitant și unități de învățământ din anii trecuți, în timp ce unele DEZVOLTĂ NOI PARTENERIATE între angajator și unitățile de învățământ.

În baza acordurilor deja semnate cu cele 4 licee, proiectul și-a asigurat grupul țintă, însă aceștia lasă deschisă înscrierea și pentru elevi de la alte licee sau specializări relevante pentru domeniile de activitate din SNC în care Solicitantul și partenerii săi activează.

Liceele cu care există deja acorduri pentru selectarea GT în proiect și în rândul cărora s-au analizat nevoile elevilor pentru pregătirea practică/consiliere/ocupare sunt:
MIZIL

Liceu Tehnologic Tase Dumitrescu

Calificări precum: Operator la mașini cu comandă numerică, Strungar, Frezor-rabotor-mortezor, Sudor, Mecanic agricol

Târgu Jiu

Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru

Calificări precum: Preparator produse din carne și pește, Tehnician produse alimentare, Tehnician Electrician Instalații Electrice, Tehnician ecolog și protecția calității mediului.

Băbeni

Liceul George Țărnea

Calificări precum: Mecanic utilaje și instalații în industrie/lăcătuș mecanic prestări servicii, Mecanic întreținere/Lăcătuș mecanic prestări servicii, Mecanic întreținere și reparații.

Râmnicu Vâlcea

Liceul Tehnologic Forestier

Calificări precum: Mecanic auto, Mecanic utilaje și instalații în industrie, Preparator produse din carne și pește, Tehnician ecolog și protecția mediului.

Râmnicu Vâlcea

Colegiul Tehnic Energetic

Calificări precum: Tehnician instalații electrice, Operator tehnică de calcul, Tehnician ecolog și protecția calității mediului, Electrician aparate și echipamente.

Râmnicu Vâlcea

Liceul Tehnologic General Magheru

Calificări precum: Electrician exploatare joasă tensiune, Mecanic utilaje și instalații în industrie, Mecanic auto.

Participă la grupul de comunicare între membrii ACTIV!

Fii la curent cu cele mai noi informații!