centered image

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Cerere de finanțare POCU/ 633/6/14| Cod MySMIS 131115| Axă prioritară 6 « Educație și competențe »

Proiectul are o valoare totală de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finanțare nerambursabilă – 2,254,696.30, contribuția proprie fiind de 118,693.22 lei.

Perioada de implementare este de 24 de luni.
Accesul tinerilor la viitor – ACTIV Stagii de practică pentru elevi
PREMII DE0 LEI
Cei 82 de elevi care vor finaliza stagiul de practică simplu vor fi premiați cu un premiu în valoare de 1000 lei.*
BURSE DE0 LEI
Elevii care iau parte la forma de învățământ dual, vor primi o bursă de 200 lei/lună, timp de 10 luni.*
practică

Cum se va desfășura
stagiul de practică?

După finalizarea sesiunilor de informare și consiliere, elevii vor efectua stagii de pregătire practică în cadrul companiei solicitante și în alte companii din piață. Stagiul de practică va fi desfășurat în funcție de intervalul prevăzut în programa școlară și în funcție de procesele care au loc la punctele de lucru deținute de solicitant/parteneri de practică. Stagiile de practică se vor derula pe parcursul întregului an (comasat și dispersat, în funcție de programa școlară avizată anual de ISJ), în strânsă corelare cu calendarul școlar și cu programa de pregătire practică, elevii fiind împărțiți pe grupe și repartizați către parteneri și puncte de lucru și în funcție de specializare/domeniu.

*După finalizarea stagiului de practică, practicanții vor fi implicați într-un concurs de proiecte pe specializări (conform regulamentului ce va fi dezvoltat).

Practică

Durata
de practică

În ceea ce privește durata de practică, aceasta a fost stabilită în funcție de programa școlară, iar la data întocmirii aplicării, este după cum urmează:

•pentru învățământ în școli profesionale (nivel 3 calificare): în medie între 150 de ore (5 săptămâni * 5 zile * 6 h/zi) și 300 de ore de practică (10 săptămâni * 5 zile * 6 h/zi), în funcție de anul de studiu și nr. de ore agreat la nivel central;

•pentru învățământ liceal – filiera tehnică/tehnologică, (calificări de nivel 4) între 90 de ore și 150 de ore de practică, în funcție de anul de studiu și nr. de ore agreat la nivel central;

Numărul de elevi

În medie, din GT, aproximativ 58 de elevi vor face practică în sistem învățământ dual și 124 de elevi stagii de practică simple, distribuția putând varia în implementare în funcție de data de demarare a proiectului și variația numărului de elevi înscriși în acel an pentru fiecare specializare.

Durata stagiilor

Durata stagiilor de practică este cea inclusă în planul de învățământ pentru fiecare specializare și este estimată așadar între 3 și 10 săptămâni, în funcție de calificare, nivel, tip de instituție de învățământ și an de studiu și sistem de învățământ (dual sau simplu).

Durata va fi corelată cu planul de pregătire din programa școlară avizat în fiecare an între unitatea de învățământ și inspectoratul școlar, iar în proiect va fi derulat stagiul de practică obligatoriu, conform legislației, din programa școlară.

Domenii

Au fost identificate următoarele domenii ale specializărilor pentru care elevii vor realiza practică: Industrie Alimentară, Mecanică, Electric și Protecția Mediului (calificări precum: mecanic utilaje și instalații în industrie/lăcătuș mecanic prestări servicii, mecanic auto, preparator produse din carne și pește, mecanic întreținere și reparații, tehnician ecolog și protecția mediului, tehnician produse alimentare, tehnician electrician instalații electrice, tehnician ecolog și protecția calității mediului, operator la mașini cu comandă numerică, strungar, frezor-rabotor-mortezor, strungar, sudor, mecanic agricol).

Alte specializări din domeniile de activitate ale partenerilor de practică care pot apărea urmare a modificării ofertei școlare sau evoluției mediului economic, vor putea fi integrate în funcție de oportunitățile identificate.

Pe toată durata stagiilor de practică, elevii vor beneficia de coordonarea unui tutore de practică (din partea angajatorului) care se va ocupa de implementarea temelor din programa de pregătire la nivelul angajatorului având în vedere utilizarea corespunzătoare a echipamentelor.

Participă la grupul de comunicare între membrii ACTIV!

Fii la curent cu cele mai noi informații!