centered image

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Cerere de finanțare POCU/ 633/6/14| Cod MySMIS 131115| Axă prioritară 6 « Educație și competențe »

Proiectul are o valoare totală de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finanțare nerambursabilă – 2,254,696.30, contribuția proprie fiind de 118,693.22 lei.

Perioada de implementare este de 24 de luni.
Accesul tinerilor la viitor – ACTIV Stagii de practică pentru elevi
Ce vizează ACTIV

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar (liceele tehnologice, școli profesionale și/sau postliceale) din Regiunile SV Oltenia și Sud-Muntenia, cu domiciliul în Regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în vederea creșterii gradului lor de ocupare pe piața muncii într-un interval de 24 de luni.

Proiectul vizează ca din totalul de elevi sprijiniți, cel putin 19 elevi să aparțină minorității de etnie romă și/sau să fie elevi din mediul rural, înscriși la unități de învățământ secundar și terțiar non-universitar (liceele tehnologice, școli profesionale sau postliceale) din regiunile SV Oltenia și Sud Muntenia cu diferite domenii de specializare relevante pentru activitatea Solicitantului și partenerilor săi comerciali activi în: Industrie Alimentară, Mecanică și Electric, Protecția Mediului și care urmează să obțină calificări precum:

Nivel 3 de calificare

Mecanic utilaje și instalații în industrie/lăcătuș mecanic prestări servicii, Mecanic auto, Preparator produse din carne și pește, Operator la mașini cu comandă numerică, Strungar, Frezor-rabotor-mortezor, Strungar, Sudor, Mecanic agricol.

Nivel 4 de calificare

Mecanic întreținere și reparații, Tehnician ecolog și protecția mediului, Tehnician produse alimentare,Tehnician Electrician Instalații Electrice, Tehnician ecolog si protecția calității mediului* (conform acordurilor deja semnate cu liceele).

*La aceste calificări se vor mai adăuga altele în implementare, când se vor semna acorduri și cu alte licee interesate de activitățile din proiect, care au specializări conexe cu domeniul de activitate al Solicitantului și al partenerilor săi de practică.

proiectul activ

Care sunt obiectivele specifice?

1

ORIENTARE PROFESIONALĂ

Oferirea de servicii specializate de orientare și consiliere profesională pentru sprijinirea tranziției de la școală la viața activă și accederea pe piața muncii pentru 182 de elevi cu domiciliul în Regiunile mai puțin dezvoltate ale României, înscriși la o unitate de învățământ secundar și terțiar non-universitar (licee tehnologice, școli profesionale sau postliceale) din Regiunile SV Oltenia și Sud-Muntenia.

CITEȘTE MAI MULT
2

Stagii de practică

Creșterea numărului de parteneriate locale dintre unitățile de învățământ și mediul de afaceri pentru promovarea, organizarea și derularea de stagii de practică specializate în beneficiul grupului țintă astfel încât să flexibilizeze traseele către și dinspre companii și școală.

3

consolidarea cunoștințelor

Consolidarea cunoștințelor și abilităților practice ale beneficiarilor proiectului prin organizarea și derularea de stagii de pregătire practică pentru 182 de elevi.

4

calificare profesională

Calificarea unui număr de 140 de persoane din grupul țintă (respectiv minimum 76% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) la încetarea calității de participant în proiect.

5

acces pe piața muncii

Ocuparea unui loc de muncă de către minimum 40 de persoane din grupul țintă (21% din totalul persoanelor înscrise în grupul țintă) la încetarea calității de participant în proiect.

6

formare continuă

Stimularea grupului țintă pentru îmbunătățirea continuă a competențelor profesionale cu accent pe cele necesare în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/SNCDI, cu orientarea a minimum 20 de persoane din grupul țintă (10% din totalul grupului țintă) către formare continuă și/sau educație, prin noi programe de educație și/sau formare la încetarea calității de participant în proiect.

Participă la grupul de comunicare între membrii ACTIV!

Fii la curent cu cele mai noi informații!