centered image

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Cerere de finanțare POCU/ 633/6/14| Cod MySMIS 131115| Axă prioritară 6 « Educație și competențe »

Proiectul are o valoare totală de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finanțare nerambursabilă – 2,254,696.30, contribuția proprie fiind de 118,693.22 lei.

Perioada de implementare este de 24 de luni.
Accesul tinerilor la viitor – ACTIV Stagii de practică pentru elevi
obiectivul proiectului

Care este obiectivul nostru?

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de 182 de viitori absolvenți din învățământul secundar și terțiar non-universitar (liceele tehnologice, școli profesionale și/sau postliceale) din Regiunile SV Oltenia (Județul Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea) și Sud-Muntenia (Județul Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), cu domiciliul în Regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în vederea creșterii gradului lor de ocupare pe piața muncii într-un interval de 24 de luni.

Pe cine ajută
proiectul ACTIV?

Programul este menit să ajute la creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

grupul țintă

Cui ne adresăm?

GRUPUL ȚINTĂ identificat este alcătuit din 182 de elevi de școală profesională și liceu tehnologic (ISCED 2-3 nivel calificare 3 și 4; ISCED 4) cu domiciliul/reședința într-o regiune mai puțin dezvoltată a României (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia,Vest, Nord-Vest și Centru); care studiază în domenii precum: Protecția Muncii, Industrie Alimentară, Mecanică, Electric, la licee din regiunile SV Oltenia și Sud-Muntenia.

beneficiile înscrierii

Care sunt avantajele participării la program?

1

Participarea la sesiuni de informare, orientare și consiliere profesională în sesiuni de consiliere individuală și de grup

2

Obținerea unor certificări
în domeniul ales

3

Stagii de practică în cadrul unor companii specializate

4

40 de locuri de muncă disponibile la finalizarea studiilor

5

82 de premii a câte
1000 lei acordate

6

100 de burse a câte 200lei/lună,
10 luni acordate

Participă la grupul de comunicare între membrii ACTIV!

Fii la curent cu cele mai noi informații!