centered image

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Cerere de finanțare POCU/ 633/6/14| Cod MySMIS 131115| Axă prioritară 6 « Educație și competențe »

Proiectul are o valoare totală de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finanțare nerambursabilă – 2,254,696.30, contribuția proprie fiind de 118,693.22 lei.

Perioada de implementare este de 24 de luni.
Accesul tinerilor la viitor – ACTIV Stagii de practică pentru elevi
27
mai

Stagiile de practică și importanța lor

Stagiile de practică constituie un element esențial în formarea elevilor, pregătindu-i pentru intrarea pe piața muncii și familiarizarea lor cu aceasta. Cei mai mulți tineri, odată ieșiți de pe băncile școlii își doresc să își construiască o carieră care, de cele mai multe ori, este diferită față de domeniul pe care l-au studiat. Importanța stagiilor...
Citește tot articolul