centered image

Stagiile de practică și importanța lor

Stagiile de practică constituie un element esențial în formarea elevilor, pregătindu-i pentru intrarea pe piața muncii și familiarizarea lor cu aceasta.

Cei mai mulți tineri, odată ieșiți de pe băncile școlii își doresc să își construiască o carieră care, de cele mai multe ori, este diferită față de domeniul pe care l-au studiat.

Importanța stagiilor de practică stă în dezvoltarea abilităților profesionale aplicate și constituie un început de drum pentru tinerii fără experiență care nu au o bună informare cu privire la domeniul pentru care se pregătesc, lucru care generează o rată a șomajului crescută în rândul acestora. Nepregătirea absolvenților pentru piața muncii este determinată de informațiile neactualizate prezentate în școli și un conținut al programelor școlare neadecvat cu cerințele angajatorilor. Pe termen lung, această situație poate declanșa diminuarea accesului la educație al generațiilor următoare, ceea ce sprijină instalarea sărăciei.

Stagiul de practică are scopul de a aduce elevii în contact cu lumea activă și de a le completa pregătirea profesională și personală prin efectuarea de practică într-un mediu de producție real și de a le facilita găsirea unui domeniu de activitate potrivit domeniului studiat.

Proiectul „ Accesul tinerilor la viitor – ACTIV” își propune să asigure un demers sustenabil, astfel încât școala să modeleze elevi suficient de productivi încât să mențină avantajul competitiv al oricărui angajator, determinându-l astfel pe acesta să angajeze absolvenții.

De asemenea, proiectul ajută la creșterea nivelului de informații și competențe practice  menținând astfel forța de muncă în domeniile de specialitate din regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

Creșterea numărului de parteneriate locale dintre furnizorii de educație și mediul de afaceri pentru promovarea, organizarea și derularea stagiilor de practică specializate în beneficiul elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar va ușura trecerea de la școală la viața activă a tinerilor.

Printre beneficiile stagiilor de practică se numără: acomodarea cu întreprinderile în care vor activa, dobândirea unor cunoștințe noi, intrarea în contact direct cu câmpul muncii, îmbunătățirea CV-ului și creșterea șanselor la angajare, îmbunătățirea capacității de adaptare la cerințele unui loc de muncă prin dezvoltarea aptitudinilor și dobândirea abilităților practice specifice de muncă.

Piața muncii actuală are nevoie de tineri care să dobândească cunoștințe specializate în domeniu și care să dezvolte competențe de adaptare ulterioară la condițiile pieței muncii.

Proiectele care implică promovarea, organizarea și derularea stagiilor de practică specializate contribuie atât la dezvoltarea învățământului prin implicarea instituțiilor de învâțământ, cât și a mediului de afaceri prin intermediul companiilor partenere.