centered image

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Cerere de finanțare POCU/ 633/6/14| Cod MySMIS 131115| Axă prioritară 6 « Educație și competențe »

Proiectul are o valoare totală de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finanțare nerambursabilă – 2,254,696.30, contribuția proprie fiind de 118,693.22 lei.

Perioada de implementare este de 24 de luni.
Accesul tinerilor la viitor – ACTIV Stagii de practică pentru elevi

Adrian Ionică

Expert parteneriate

Licențiat în psihosociologie și absolvent de cursuri postuniversitare și master în domeniul resurselor umane și psihologie aplicată.

A lucrat ca psiholog (testări psihologice, diagnoza organizațională).

Deține experiență în activități de recrutare, selecționare, evaluare psihologică a candidaților la angajare, mentorat pentru debutanți, precum și de consiliere și orientare profesională a adulților.

Principalele obiective profesionale sunt legate de dezvoltarea de politici și strategii de resurse umane, respectiv planificarea personalului, organigrame și fișe de post, recrutare și selecție, pregătire și dezvoltare profesională, managementul carierei, retenția personalului, evaluarea performanțelor, etica profesională, calitatea vieții angajaților, dezvoltarea de programe de formare profesională, implementarea de proiecte sociale, etc.

Contact