centered image

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 | Cerere de finanțare POCU/ 633/6/14| Cod MySMIS 131115| Axă prioritară 6 « Educație și competențe »

Proiectul are o valoare totală de 2,373,389.52 lei, din care peste 94% este finanțare nerambursabilă – 2,254,696.30, contribuția proprie fiind de 118,693.22 lei.

Perioada de implementare este de 24 de luni.
Accesul tinerilor la viitor – ACTIV Stagii de practică pentru elevi

Ana Maria Dumitroaea

Expert informare, recrutare, selecție și monitorizare GT

Absolventă a Facultații de Sociologie – Psihologie și a unui curs post universitar in domeniul Comunicării si Managementului Resurselor Umane, cu o experiență de 12 ani în activități de coordonare a departamentului administrativ si de achiziții. In calitate de coordonator proiect are atribuții legate de raportarea privind acțiunile realizate de experții proiectului, comunicarea cu Autoritatea de Management in chestiuni de ordin financiar-administrativ, administrarea bugetului, organizarea și monitorizarea achizițiilor in proiect, colectarea livrabilelor si obținerea acceptanțelor.

Contact